Bastudoft Citrus

Bastudoft Citrus

59,00 krPris

Bastudoft med uppfriskande aromatisk citrusdoft

 

För ett doftande bastubad: Tillsätt 2-4 korkar doft i en bastustäva, häll vattnet på stenarna och njut av doften! 

 

Obs!

 • Använd alltid utspädd med vatten 
 • Förvara inte flaskan i varm bastu!
 • Omskakas före användning.
 • Innehåll

  Citrus Bastudoft: 

  Använd alltid utspädd med vatten

  Outspädd: Kan orsaka allergisk hudreaktion, skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, undvik utsläpp till miljön. 

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. 

  VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

  Innehåll/ behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

  Innehåller en blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on i förhållandet 3:1, d-limonen, söt apelsinolja, linalool.