Bastudoft Björk

Bastudoft Björk

59,00 krPris

Bastudoft med försommardofter från en nybunden björkruska.

 

För ett doftande bastubad: Tillsätt 2-4 korkar doft i en bastustäva, häll vattnet på stenarna och njut av doften! 

 

Obs!

 • Använd alltid utspädd med vatten 
 • Förvara inte flaskan i varm bastu!
 • Omskakas före användning.
 • Innehåll

  Björk Bastudoft:

  Använd alltid utspädd med vatten

  Outspädd: Kan orsaka allergisk hudreaktion, skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer, undvik utsläpp till miljön. 

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. 

  VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

  Innehåll/ behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

  Innehåller: En blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on i förhållandet 3:1, metylcedrylketon, 4-tert-butylcyklohexylacetat